šipka Anhydritové lité podlahy

Provádění tradiční betonové podlahy je navzdory pokračující mechanizaci stále jednou z nejnamáhavějších prací na stavbě.


Řešením je použití litých samonivelačních podlah MAXITPLAN.


Maxitplan je možno dodat v různých stupních pevnosti a je vhodný pro téměř všechny oblasti použití: rodinné domky, kancelářské a správní budovy, nemocnice, haly a průmyslové stavby.point Výhody lité podlahy MAXITPLAN:

 • dřívější možnost přecházení
 • dřívější použitelnost
 • vysoká pevnost
 • lepší pevnost v tahu při ohybu
 • vyšší přesnost
 • rovné povrchové plochy
 • vysoká produktivita při provádění
 • zkrácení doby stavby
 • vyšší kvalitativní standard
 • téměř bezespárové položení
 • vysoká objemová stálost
 • hospodárnost
 • odpadá nutnost vyztužení
 • provádění bez závislosti na počasí
 • biologická nezávadnost
 • nehořlavost
 • bez nerovností a klesání okrajů
 • u podlahového vytápění dokonalé obklopení trubek materiálem
 • optimální tepelná vodivost
 • energetická úspornost

šipka Postup prací

point Čištění

Hrubou podlahu je nutno očistit, odstranit zbytky betonu a malty. Zkontrolovat a případně srovnat větší nerovnosti. Potrubí včetně upevnění je třeba vyrovnat položením tepelně izolační vrstvy z izolačních desek PS 20 SE a vyrovnat násyp v odpovídající tloušťce.


point Okrajové pásy

Stěny a další stavební elementy, např. zárubně, potrubí nebo topné prvky opatřit před potěrem zvukově izolačními okrajovými pásy s nalepenou fólií. Okrajové pásy musí sahat od nosného podkladu až k horní hraně nášlapné vrstvy podlahy a musí být 10 mm tlusté. Aby zbytky stěrkového tmelu nevytvářely žádné akustické mosty, smí se okrajové pásy odříznout až po dokončení nášlapné vrstvy podlahy.


point Izolační vrstvy

Izolační vrstvy se smějí skládat pouze z izolačních materiálů podle normy DIN 18164, části 1 a 2 , nebo podle normy DIN 181165, části 1 a 2. Při kombinovaném použití izolačních desek proti kročejovému hluku a tepelně izolačních desek se pokládají jako první vrstva izolační desky proti kročejovému hluku. Výjimka: při vyrovnávání potrubí se nejprve pokládají tepelně izolační desky s PS 20SE (obrázek 1). Izolační desky mají dosednout na podkladovou vrstvu celou plochou. Dutiny je nutno vhodným způsobem odstranit. Izolační materiály se musí pokládat tak, aby se izolační desky spojily - /vazba/. Několikanásobné izolační vrstvy se pokládají proti sobě. Přitom je možno vytvořit z izolačních materiálů proti kročejovému hluku maximálně dvě vrstvy. Vrchní izolační vrstvu je nutno zasunout pod fólii okrajového pásku.


point Pokrytí izolační vrstvy

Při tekutých potěrech se doporučuje pro pokrytí izolační vrstvy svařovatelný voskovaný papír (separační vrstva). Kvůli možnému vzniku záhybů je PE fólie méně vhodná. Separační vrstvu je nutno položit tak, aby pásy ležely a překrývaly se ve směru lití , aby tekutý potěr stlačoval jednotlivé pásy na sebe na šindelovém principu. Doporučuje se přesahy svařit nebo slepit lepicí páskou. Přesahy by měly být široké 10 cm. V prostoru napojení stěn položit pokrytí na fólii okrajového pásu (nenechat na okraji trčet vzhůru).


point Metrické rysky a nivelační stojany

Metrické rysky při okraji jsou dobrým pomocníkem a měly by být používány každé 2 - 3 metry. Ideální je hadicová vodováha. K dosažení požadované výšky podlahy se doporučuje postavení několika nivelačních stojanů.


point Provádění litých podlah

Tekutá směs se rovnoměrně nanáší na separační vrstvu pohybem stříkací hadice sem a tam, aby se dosáhlo rovnoměrné struktury zrnění. Po dosažení požadované úrovně je nutno tekutou směs okamžitě zvibrovat pomocí tyčí nebo koštěte. Zvibrováním směsi vzniká vlnění, které je důležité pro rovný povrch lité podlahy. Při tomto pracovním postupu se podlahová směs homogenizuje.


point Lité podlahy vytápěné

U plovoucích topných systémů je nutné nanášení ve dvou vrstvách. První lití se nanáší až do dvou třetin výše topných trubek. Jakmile lze po prvním lití přecházet, nejpozději následujícího dne, je možno nanést druhou vrstvu. Lepidlo: používat lepidlo vhodné pro nášlapné vrstvy na podlahovém topení; u pevných nášlapných vrstev (dlaždice, přírodní kámen) použít elastické lepidlo.


point Vysoušení

Vysoušení je závislé především na teplotě, vlhkosti a proudění vzduchu a rovněž na tloušťce podlahy.


point Příprava povrchové vrstvy podlahy na položení

Povrchovou vrstvu podlahy je nutno před položením vyčistit a odsát průmyslovým odsávačem. Přibroušení po kontrole jednotlivých úseků není nutné. Potom je potřeba nanést předběžný nátěr pro lepidlo a vrchní nášlapnou vrstvu.


point Předpoklady pro provádění lité podlahy

Pro zajištění nerušeného procesu tuhnutí je třeba dbát na to, aby byly zavřeny dneře a okna. V prvních dvou dnech je nutno zabránit průvanu a přímému slunečnímu svitu, jinak by docházelo při tuhnutí k nežádoucímu pnutí. Vnitřní teplota v budovách (teplota podlah) by neměla v chladných ročních obdobích klesnout pod 5°C.


point Možnost přecházení po 24 hodinách

Po lité podlaze maxitplan je možno přecházet po uplynutí 24 hodin po aplikaci.


point Tloušťka vrstvy podlahy

Tloušťka vrstvy musí být stanovena s ohledem na druh směsi, tloušťku izolační vrstvy a účel použití.


point Složení

Výrobek maxitplan 490 neobsahuje žádné škodlivé látky. Maxitplan 490 je biologicky nezávadný a podlaha vyrobená z maxitplanu 490 nemá žádné nepříznivé účinky na zdraví uživatelů budov.


2010 © Copyright by STABO, All rights reserved. Developed by www.WML.cz